Built with Berta

  1. P17· RIUMORS CARRER SIURANA. RIUMORS (GIRONA) Edifici plurifamiliar de 26 habitatges i garatge (26 places). Promotor: VIVA HABITAT SL, Visat: 2006404947, Any: 2006, Sup Const: 4.546 m2, PEC: 2.328.818 €, Finalitzada 1ª Fase (15 Hab), Energia Solar Tèrmica.


  2. P21· SANT LLUIS CARRER MONTBLANC, 1. PALAFOLLS (BARCELONA) Edifici plurifamiliar de 12 habitatges, locals, plaça publica i aparcament soterrani (58 places). Promotor: SORFIS SL, Visat: 2007026339, Any: 2007, Sup Construida: 3.441 m2, PEC: 1.380.194 €, Llicència i No Iniciada, Energia Solar Tèrmica.


  3. P16 · AUSIES MARCH CARRER AUSIES MARCH. TORDERA (BARCELONA) Edifici plurifamiliar de 52 habitatges i garatge (51 places).. Promotor: VIVA HABITAT SL, Visat: 2005000051, Any: 2005, Sup Construida: 6.482 m2, PEC: 2.600.540 €, fì d'obra: 2007


  4. P3· Av. DE L'ESTACIÓ AVINGUDA DE L'ESTACIÓ. BLANES (GIRONA) Edifici plurifamiliar de 40 habitatges P.O., i garatge (40 places). Promotor: OMI VIVA HABITAT SA, Visat: 97403201, Any: 1997, Sup Construida: 6.823 m2, PEC: 2.004.888 €, Fi d’Obra: 20.01.1999


  5. PROJECTE: P4· PINEDA PASSEIG EUROPA, PINEDA DE MAR (BARCELONA) Edifici plurifamiliar de 47 habitages P.O., locals comercials i garatge (48 places). Promotor: OMI VIVA HABITAT SA, Visat: 97000657, Any:1997, up Construida: 7.218 m2, PEC: 2.111.084 €, Fi d’Obra: 06.07.1998


  6. P7· TORDERA 4 PASSATGE MORELL. TORDERA (BARCELONA) Edifici plurifamiliar de 21 habitatges i garatge (21 places). Promotor: COPROSELVA SL, Visat: 99020146, Any: 1999, Sup Construida: 3.464 m2, PEC: 1.045.606 €, Fi d’Obra: 20.02.2001it's time to create
some sections